Ελιές καλαμών
με αλάτι Ιμαλαίων
Ολόκληρες ελιές καλαμών μέσα σε νερό και αλάτι Ιμαλαίων Saltic
ελιές ανά κιλό  161 – 290

Ελιές καλαμών με αλάτι Ιμαλαϊων Saltic

€3.00Price


    Ώρες Λειτουργίας : Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 - 17:00 
    e-mail: info@salticproducts.com 

    Τηλ: 2109619081 

    OBS tech 2015